แห่ชมบารมี พระอาจารย์แจ้ เสกน้ำมนต์เดี่ยว แจกญาติโยม ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ ณ วัดเขาพระ…

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

ที่วัดเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก (แห่งที่2) เจ้าอาวาสวัดเขาพระ ได้จัดพิธีสวดนพเคราะห์ สืบชะตา เสริมราศี เพิ่มสิริมงคลให้แก่ชีวิต ในวาระส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (ไทยโบราณ) โดยได้อาราธนานิมนต์ พระครูสมุห์ตะวัน อิทฺธิโชโต (พระอาจารย์แจ้)

วัดน้อมประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกน้ำมนต์ ไว้แจกให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ ซึ่งในพิธีปลุกเสกน้ำมนต์นั้น ได้มีบรรดาลูกศิษย์ของพระอาจารย์แจ้ ที่ทราบข่าวทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัด ได้เดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

จากนั้น เวลา 17.30 น. พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ ดร. เจ้าอาวาสวัดเขาพระ ก็ได้เริ่มพิธีสวดนพเคราะห์ โดยมี พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง ขึ้นธรรมมาสน์นั่งอธิฐานจิต พร้อมพระเกจิคณาจารย์ 5 รูป ขึ้นนั่งอธิษฐานจิต พระ

อาจารย์วิปัสสนา 108 รูป เริ่มพิธีสวดนพเคราะห์ สืบชะตา เสริมราศี เพิ่มสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

หากท่านผู้ใดได้ปฏิบัติทำความเคารพสักการะและได้มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามพระคัมภีร์นพเคราะห์นี้แล้ว ก็จะเป็นการต่ออายุหรือเพิ่มอายุให้ยืนยาวตามความเชื่อ และเป็นการขอพรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองซึ่งถึงยศถาบรรดาศักดิ์ ได้ผลอานิสงส์มากประมาณมิได้ ส่งแก่บิดา-มารดา ญาติมิตรทั้งหลายที่ได้

ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆ ให้กับตัวเองทั้งชาตินี้และชาติหน้า หรือถ้าใครมีเคราะห์กรรม มีโรคภัยเบียดเบียน เมื่อทำพิธีนี้แล้ว จะได้รับอานิสงส์ทำให้โรคภัยร้ายแรงลดลงหรือหายไปได้ รวมทั้งเชื่อว่า พิธีบูชาดาวนพเคราะห์สามารถช่วยบรรเทาเหตุร้ายให้กลายเป็นดี เนื่องจากพลังจากดวงดาวทั้ง 9 ดวง ก็คือ พระพุทธเจ้า 9 พระองค์ ที่มาเกิดเป็นเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ ทั้ง 9 นั่นเอง

เมื่อสมาธิมาปัญญาเกิด ปัญญาก็จะทำให้เกิดความรู้ตื่นในการแก้ไขปัญหาของชีวิต ฉะนั้น การบูชาดาวนพเคราะห์ หรือประเพณีต่างๆ หากได้ศึกษามีการเรียนรู้สถานพิธี ประเพณี ความเชื่อต่างๆ อย่างถ่องแท้แล้ว จะทำให้เรารู้แบบมีปัญญารู้ตื่น มีปัญญารู้คิด แล้วเราจะรู้ จะทำอย่างไม่งมงายกับพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าปฏิบัติเช่นนี้ได้ ชีวิตของผู้ที่

ได้ปฏิบัติจะมีความสุขอย่างแท้จริง การบูชาดาวก็เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจกับผู้ที่ได้เข้าร่วมในพิธีกรรม เกิดความสุข ส่งผลให้การดำเนินชีวิตมีความมั่นใจมากขึ้น โดยเป็นไปในหนทางที่ดี สามารถคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ข่าวโดย อำพล เทียนงาม ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัด นครนายก

One Response

Leave a Reply